ReesJ402@hwbcymru.net

Llythyr CS At 121210GC CS At 121155

 


IMG 3782

Ein thema y tymor yma yw Newid. Bydd ein gwaith gwyddonol yn seiliedig ar hydoddi ac ymdoddi. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn edrych ar rif, mesur, arian, patrwm, cymesuredd, siâp a safle. Yn ein gwersi iaith byddwn yn dysgu stori 'Brigddyn' ar ffurf Pie Corbett ac yn dal ati i ddatblygu sgiliau Tric a Chlic a phatrymau iaith.

Mae ymarfer corff ar ddydd Mercher. Gall pob disgybl ddod â dillad ymarfer corff (siorts/jogyrs, crys t a threinyrs) mewn bag os gwelwch yn dda. 

Cofiwch ddychwelyd eich llyfr llyfrgell bob Dydd Gwener os gwelwch yn dda.

Dyma ap Tric a Chlic (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref.

Tric a Chlic      

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.

HWB

http://hwb.gov.wales